Välkommen på auktion…

Vi bedriver auktionsverksamhet med inriktning på lantbruksauktioner med maskiner och djur, specialauktioner och verkstadsauktioner. Auktioner arrangeras på plats hos uppdragsgivaren eller i av oss hyrda lokaler. På vår egen anläggning, Stjärneborg – Hörby, mitt i Skåne, arrangerar vi årligen 6-8 välbesökta samlingsauktioner.

Kommande auktioner

Välkommen!